از طریق این درگاه کادر آموزشی، دانشگاه ها و دانشجویان محترم می توانند درخواست همکاری خود با مبناداتیس را ارسال فرمایند. تلاش همیشگی مبناداتیس بر مستحکم کردن هرچه بیشتر پیوند میان صنعت و دانشگاه و مراکز علمی است.

فرم پیشنهاد همکاری دانشگاه

  • درصورت لزوم، فایل ضمیمه درخواست خود را ارسال فرمایید.