کنترل مهندسی

 

نظارت

نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری شامل:

  • خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار
  • خدمات مهندسی
  • خدمات ارجاع کار
  • خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت
  • خدمات کنترل کیفیت
  • خدمات برآورد، کنترل پرداخت ها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها
  • خدمات مربوط به دوره و دستورالعمل های بهره برداری و تحویل قطعی

در صورت تمایل به مشاهده نمونه کارها و یا سفارش خدمت با ما تماس بگیرید.