بلاگ

طراحی مفهومی و ضوابط و مقررات

الف ) مطالعه جامع از نیازها و توسعه آْینده پروژه با پیشبینی های لازم در طراحی، با توجه به اثرات هزینه بری آنها،

ب) مطالعه کامل  عوامل تعیین کننده ، ارتباطات خارجی ساختمانها، محوطه و خیابان بندی پروژه و طرح مقدماتی استقرار ساختمانها، با توجه به عوارض طبیعی و ساختمانهای موجود، شبکه های تاسیساتی، امکانات اطفای حریق و تخلیه ساختمانها و رعایت مقررات ایمنی و پناهگاهها، راههای دسترسی به شبکه ارتباطی، جمعآوری و انتقال آبهای سطحی و زهکشی و هرگونه عوامل تعیین کننده حائز اهمیت

ج ) مطالعات و الزامات برای استقرار، نورگیری، تراکم طبقات، سیستمهای تاسیساتی، تجهیزات، مقررات ایمنی، اطفای حریق و تخلیه اضطراری ساختمان و غیره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *