بلاگ

طراحی تفضیلی و ضوابط و مقررات

طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی شامل:

 

الف ) تهیه برآورد هزینه اجرای عملیات تهیه متره مقادیر کارهای اجرایی پروژه و تنظیم جدول برآورد هزینه اجرای کارهای مختلف، برحسب ابنیه، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی و تجهیزات و راه سازی و راه داری، به تفکیک ساختمانهای مختلف و محوطه سازی، با استفاده از فهرست بهای واحد پایه، با رعایت کلیه ضوابط و دستورالعملهای مربوط

ب ) تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار تهیه برنامه زمانبندی کلی اجرای کار، با درنظر گرفتن مدت معقول و متناسب برای اجرای فعالیتهای مختلف پروژه، با توجه به امکانات اعتباری و تدارک مصالح و ماشین آلات

ج ) تهیه شناسنامه پروژه این شناسنامه دربرگیرنده شرح پروژه، خلاصهای از اطلاعات و آمار گردآوری شده که در طرحها مورد استفاده قرار گرفته است، مشخصات اصلی پروژه از جمله سطوح زیربنا و محوطه، هزینه اجرایی عملیات، برآورد قیمت واحد سطح ساختمانها و محوطه، روش اجرا، تغییرات احتمالی نسبت به اطلاعات مرحله اول و همچنین توجیه تغییرات اعمال شده و  بودجه ریزی و مبالغ مصوب و تخصیص داده شده و گزارش پیشرفت مالی و فیزیکی غیره میباشد

د )تنظیم صورت وضعیت و تعدبل و مابه التفاوت و قیمت جدید و کلیم

ه ) فرم پیمان، شرایط عمومی پیمان، دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، ضمانتنامه ها، تعهدنامه ها، برگ پیشنهاد قیمت، طبق آخرین نمونه مصوب (یک نسخه)

و ) تهیه و طراحی  نقشه های تفصیلی P&ID به منظور اجرا،طراحی به منظور خرید تجهیزات اصلی و عمده پروژه (Main & Bulk )،طراحی نقشه های ایزومتریک لوله کشی و…

ز ) طبقه بندی و مستند سازی و بایگانی مدارک از قبیل مشخصات فنی (Technical Specification)

دفترچه محاسبات (Calculation Book)نقشه  (DWG-Drawing)برگه های فنی (Data Sheet)

مدارک خرید (Material Requisition-MR)لیست برآورد متریال (Material Take Off-MTO)

مدارک ارزیابی خرید (Technical Bid Evalution-TBE)گزارش (Report)مبانی و ضوابط (Basis-Criteria)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *