خدمات قابل ارائه در دفتر محاسبات حقوقی مبناداتیس

خدمات طراحی سازه

 

محاسبه بارهای وارد بر سازه

 1. محاسبه بار زلزله
 2. محاسبه بار باد
 3. محاسبه بار مرده ساختمان
 4. محاسبه بار زنده ساختمان
 5. محاسبه بار اجرایی ساختمان
 6. محاسبه بارهای برف، باران و یخ
 7. محاسبه بار باد روی ساختمان
 8. محاسبه بار ناشی از تغییرات حجم مصالح
 9. محاسبه بار ناشی از انفجار
 10. محاسبه بارهایی با خط اثر مشترک و ترکیب آنها روی ساختمان
 11. محاسبه و تحلیل بارهای وارد شده بر بخش های مختلف سازه

تحلیل سازه

 1. باز تحلیل و باز طراحی ساختمان
 2. مدل سازی ساختمان.
 3. اختصاص مقاطع به المان های مختلف
 4. محاسبات سازه نگهبان
 5. محاسبه و طراحی میراگر
 6. طراحی سازه ساختمان بتن آرمه وی
 7. طراحی سازه های فولادی ویژه
 8. طراحی فونداسیون
 9. طراحی سقف وافل و کوبیاکس و یوبوت
 10. طراحی تیر و ستون (بدون طراحی اتصالات و بیس پلیت)
 11. طراحی کامل سوله، ارائه فایل SAP2000، نقشه اتوکد سازه با جزئیات کامل اجرایی، دفترچه محاسبات، لیستوفر و…
 12. طراحی جرثقیل صنعتی
 13. طراحی نیم‌طبقه
 14. طراحی بچه سوله
 15. طراحی خرپا و سازه های فضاکار (Space Frame) و پارکینگ ها
 16. طراحی ساختمان های تجاری و اداری
 17. طراحی ساختمان های فرهنگی و ورزشی
 18. پلان ستون‌گذاری ، دیوار برشی و تیپ‌بندی تیر‌ها
 19. طراحی عناصر مقاوم جانبی (دیواربرش
 20. طراحی میلگرد ‌گذاری ستون ، تیر ، مقاطع و تراز اتصال
 21. نقشه میلگرد‌ گذاری سقف و مقاطع
 22. تعیین موقعیت و نمایش جزییات میلگرد‌گذاری در محل بازشو‌ها و سوراخ‌ها (تاسیساتی و غیره)
 23. تعیین نوع، نحوه وصله، محدوده، موقعیت و تراکم میلگرد‌ها در تیرها، ستون‌ها و دال‌ها
 24. طراحی و ارائه جزئیات اتصال عناصر غیرسازه ای، الحاقی و دیوارهای جداکننده
 25. طراحی کامل اتصال ها و وصله ها
 26. جزییات صفحه پای ستون‌ها و نحوه‌ی اتصال آن به فونداسیون و جزییات اجرایی شمشیری راه‌پله
 27. محاسبه وطراحی محل و اندازه داکت‌های تاسیساتی و ترسیم جزییات تقویت دور سوراخ‌ها
 28. طراحی سازه با سقف پیش تنیده

کنترل و آنالیز و مشاوره

 1. طراحی قابلیت اجرا و طراحی اقتصادی سازه
 2. کنترل طراحی ساختمان
 3. کنترل گزارش‌های آزمایش‌های مکانیک خاک
 4. تجزیه و تحلیل نقشه
 5. تهیه صورت جلسات نحوه ساخت، انتخاب نوع مصالح و چگونگی کارگذاری تأسیسات
 6. جزییات ضروری مربوط به قاب خمشی و ترکیبی
 7. طراحی نوع الکترود ، طول و بعد جوش و محل اجرای آن
 8. جزییات اتصال تیرچه‌ها به تیرهای فولادی و کنسول ها
 9. محاسبات لازم جهت کاهش مصرف میلگرد و آهن آلات
 10. بهینه سازی طراحی و تیپ بندی مناسب
 11. انطباق نقشه های محاسباتی، اجرایی و تاسیساتی

 ترسیم نقشه

 1. ترسیم نقشه های اجرایی
 2. پلان تیپ‌بندی ستون‌ها، پای‌ستون‌ها، تیر‌ها، بادبند‌ها با جزییات کامل
 3. ارائه نقشه های اجرایی

 

 

انتخاب مناسب ترین سیستم سازه ای

 1. سازه های بنایی
 2. سازه های فلزی
 3. سازه های بتنی
 4. سازه های مدرن

طراحی و سبک سازی و بهینه سازی

محاسبات ایمنی

محاسبات اقتصادی

محاسبات زیست‌محیطی

محسبات آب و فاضلاب

محاسبات تاسیسات و تجهیزات الکتریکی

 

طراحی و محاسبات معماری

 1. بررسی نقشه های معماری
 2. طراحی نما ساده و مدرن
 3. طراحی نما پُرکار
 4. طراحی آشپزخانه
 5. مشاوره در خصوص انواع مختلف سبک طراحی

 

مقدمه

مهندسین محاسب در چهار گرایش سازه ومعماری و مکانیک و برق ارائه خدمت می فرمایند که همان طور که از نام ایشان مشخص است وظیفه‌ی محاسبه و طراحی  ساختمان از قبیل بارهای وارد بر سازه، محاسبه ابعاد المان های مختلف ساختمانی و ارائه‌ی نقشه های اجرایی، محاسبه و بررسی نیاز به اجرای سازه نگهبان و ارائه جزییات آن و طراحی نما و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان را برعهده دارند.

 

پس از تهیه نقشه های معماری ساختمان، طراح مکانیک و طراح برق اقدام به محاسبه و طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی سازه مینماید .  سپس کار اصلی مهندس محاسب و طراح ساختمان آغاز می شود. در این مرحله مهندس محاسب باید با مراجعه به محل پروژه و بررسی ساختمان های مجاور آن یک طرح و نقشه سازه نگهبان تهیه کند. پس از آن با توجه به نقشه های معماری تهیه شده توسط مهندس معمار دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی ساختمان و در خواست مالک، مهندس محاسب ساختمان باید سازه را به صورت فولادی یا بتنی  و یا کامپوزیت و یا مدرن طراحی و محاسبه کرده و جزئیات آن را ارائه نماید.

 

خدمات طراحی سازه

 

طراحی سازه های ساختمانی و صنعتی

بررسی نقشه های معماری

محاسبه بارهای وارد بر سازه

محاسبه صحیح بار زلزله

محاسبه بار باد

مدل سازی ساختمان.

باز تحلیل و باز طراحی ساختمان

اختصاص مقاطع به المان های مختلف

طراحی قابلیت اجرا و طراحی اقتصادی  سازه

کنترل طراحی ساختمان

ارائه نقشه های اجرایی

محاسبات ایمنی

محاسبات اقتصادی

محاسبات زیست‌محیطی

محاسبات سازه نگهبان

کنترل گزارش‌های آزمایش‌های مکانیک خاک

تجزیه و تحلیل نقشه

تهیه صورت جلسات نحوه ساخت، انتخاب نوع مصالح و چگونگی کارگذاری تأسیسات

محاسبه و طراحی میراگر

محاسبه بار مرده ساختمان

محاسبه بار زنده ساختمان

محاسبه بار اجرایی ساختمان

محاسبه بارهای برف، باران و یخ

محاسبه بار باد روی ساختمان

محاسبه بار ناشی از تغییرات حجم مصالح

محاسبه بار ناشی از انفجار

محاسبه بارهایی با خط اثر مشترک و ترکیب آنها روی ساختمان

محاسبه و تحلیل بارهای وارد شده بر بخش های مختلف سازه

طراحی سازه ساختمان بتن آرمه ویژه

طراحی سازه های فولادی ویژه

طراحی و محاسبات معماری

طراحی نما ساده و مدرن

طراحی نما پُرکار

طراحی آشپزخانه

انواع مختلف سبک طراحی

طراحی فونداسیون

طراحی سقف وافل و کوبیاکس و یوبوت

طراحی تیر و ستون (بدون طراحی اتصالات و بیس پلیت)

طراحی کامل سوله، ارائه فایل SAP2000، نقشه اتوکد سازه با جزئیات کامل اجرایی، دفترچه محاسبات، لیستوفر و…

طراحی جرثقیل صنعتی

طراحی  نیم‌طبقه

طراحی بچه سوله

طراحی خرپا و سازه های فضاکار (Space Frame) و پارکینگ ها

طراحی ساختمان های تجاری و اداری

طراحی ساختمان های فرهنگی و ورزشی

پلان ستون‌گذاری ، دیوار برشی و تیپ‌بندی تیر‌ها

طراحی عناصر مقاوم جانبی (دیواربرشی)

طراحی میلگرد ‌گذاری ستون ، تیر ، مقاطع و تراز اتصال

نقشه میلگرد‌ گذاری سقف و مقاطع

موقعیت و نمایش جزییات میلگرد‌گذاری در محل بازشو‌ها و سوراخ‌ها (تاسیساتی و غیره)

تعیین نوع، نحوه وصله، محدوده، موقعیت و تراکم میلگرد‌ها در تیرها، ستون‌ها و دال‌ها

طراحی و ارائه جزئیات اتصال عناصر غیرسازه ای، الحاقی و دیوارهای جداکننده

پلان تیپ‌بندی ستون‌ها، پای‌ستون‌ها، تیر‌ها، بادبند‌ها با جزییات کامل

جزییات ضروری مربوط به قاب خمشی و ترکیبی

طراحی کامل اتصال ها و وصله ها

جزییات صفحه پای ستون‌ها و نحوه‌ی اتصال آن به فونداسیون و جزییات اجرایی شمشیری راه‌پله

طراحی نوع الکترود ، طول و بعد جوش و محل اجرای آن

حل و اندازه داکت‌های تاسیساتی و ترسیم جزییات تقویت دور سوراخ‌ها

جزییات اتصال تیرچه‌ها به تیرهای فولادی و کنسول ها

محاسبات لازم جهت کاهش مصرف میلگرد و آهن آلات

بهینه سازی طراحی و تیپ بندی مناسب

انتخاب مناسب ترین سیستم سازه ای

انطباق نقشه های محاسباتی، اجرایی و تاسیساتی

طراحی و سبک سازی و بهینه سازی

طراحی سازه با سقف پیش تنیده

ترسیم نقشه های اجرایی