دفتر خدمات شهری مبناداتیس ارائه می کند

در این بخش عناوین خدمتی قابل ارائه در دفتر خدمات شهری مبناداتیس را شرح می دهیم

الف  )  پروانه و پایانکار

 •  ثبت انواع درخواست
 •   پیگیری درخواست
 •  دستور نقشه
 •  ثبت گزارشات مرحله ای مهندسان
 •  چاپ نقشه 2000/1
 •  تهیه پیش نویس پروانه و یا گواهی
 • ثبت و استعلام هر یک از برگه های تعهد مهندسین
 •  بررسی خلافی(مسکونی)
 •  بررسی خلافی (غیرمسکونی)
 •  انواع بازدید
 •   انواع کنترل نقشه
 •   چاپ انواع فیش در برگ A4
 • هزینه تفکیک واحدهای آپارتمانی در سیستم بازدید
 •  طبقه مازاد
 •  استفاده از تسهیلات طرح تفصیلی
 • ثبت شروع بکار عملیات ساختمان
 •  ثبت اعتراضات به آرای کمیسیون های ماده صد
 •  ثبت دفاعیات و یا شکواییه ها
 •   صدور مفاصاحساب نوسازی
 •  اعلام وضعیت ملک در نقشه های طرح تفصیلی
 •  ارسال نقشه های نما و اخذ تأییدیه به کمیته نما
 •  ثبت و یا اصلاح مشخصات کامیون و یا تجهیزات خاکبرداری
 •  انطباق نقشه های معماری با نقشه های سازه، برق، مکانیک و تأسیسات
 •  پرداخت الکترونیک توسط دفاتر خدمات الکترونیک شهر
 •  صدور کارت الکترونیکی
 •  اصلاح اطلاعات املاک در درخواست های نوسازی
 • جانمایی املاک در نقشه اطلاعات مکانی
 • اخذ درخواست مالکین درخصوص معرفی دستگاه نظارت
 • ثبت درخواست تجمیع عرصه املاک(پروانه) به ازاء هر ملک تجمیعی
 •  ثبت اطلاعات مالکیت به ازای هر مورد مازاد
 •  اسکن و آرشیو نقشه ها با قطع A3
 •  انشعاب گاز
 •  تمدید پروانه مهندسان و یا اصلاح اطلاعات

ب) حمل و خاکبرداری و حفاری

 • صدور برگ مسیر پیمانکاران حمل نخاله ساختمانی
 • ثبت قرارداد حمل نخاله های ساختمان در سامانه
 •  بازدید حفاری(خدماتی)
 •  بازدید حفاری خانگی

ج ) طرح ترافیک

 •  اسکن و آرشیو مدارک مربوط به طرح ترافیک
 • ورود اطلاعات، کنترل و تحویل آرم طرح ترافیک سالیانه
 •  ثبت نام اولیه آرم طرح ترافیک
 •  تعویض آرم طرح ترافیک

د) خودرو

 • چاپ مفاصا حساب عوارض خودرو یا موتورسیکلت
 • ثبت و یا اصلاح مشخصات موتور یا مالک، پرداخت و صدور مفاصا حساب موتور
 • ثبت و یا اصلاح مشخصات خودرو یا مالک (سواری و کامیون و …)
 • ثبت انواع هر یک از درخواست های استعلامات درون یا برون سازمانی
 • انطباق مدارک و سوابق فنی، حقوقی یا کسبی هر واحد در صورت وجود خلاف
 • ثبت فیش شهرستان عوارض خودرو
 • درخواست بررسی جرائم راهنمایی و رانندگی(ثبت دوربین)