مبناداتیس پلتفورم های تبلیغاتی متعددی همچون وبسایت، کاتالوگ شرکت، نمایشگاه دائمی و پکیج ویژه تبلیغاتی را دارا می باشد که تلاش همیشگی آن به گزین کردن کسب و کارهای موفق و مطمئن مرتبط با ساختمان و عمران است. کسب و کارهای مرتبط می توانند یک یا چند مورد از حالات زیر را برای تبلیغ محصول خود انتخاب کنند که علاوه بر انجام تبلیغات در اولویت همکاری با مبناداتیس در پروژه های آتی قرار خواهند گرفت.

  • پکیج برنزی: انجام تبلیغ در سایت شرکت
  • پکیج نقره ای: انجام تبلیغ در سایت و نمایشگاه
  • پکیج طلایی: انجام تبلیغ در سایت، نمایشگاه و کاتالوگ شرکت
  • پکیج ویژه : انجام تبلیغات در سایت، نمایشگاه، کاتالوگ، سررسید و تبلیغات توسط کارشناس مجرب فروش

بهای پکیج های ذکر شده به شرح زیر است:

در صورت تمایل به استفاده از پکیج های تبلیغاتی مبناداتیس فرم زیر را تکمیل نمایید