مقدمه

این واحد علمی پژوهشی به عنوان زیر مجموعه ای از شرکت مبنا داتیس راه اندازی گردیده است. این واحد در راستای تسهیل و ارتقاء ارتباط دانشگاهیان با فعالیت این شرکت در صنعت راه و ساختمان و به منظور نیل به خودکفایی، رفع نیازهای فعالیت این شرکت در صنعت راه و ساختمان و افزایش توانمندیهای پرسنل این شرکت و افزایش کیفیت خدمات و به وجود آوردن عرصه مناسبی برای فعالیت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در راستای رفع نیازهای جامعه گام بر میدارد.

ماموریت

 • ارتقاء کیفیت خدمات و نیل به دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه صنعت ساختمان و همچنین رسیدن به خودکفایی در عرصه خدمات فنی و مهندسی موضوع فعالیت این شرکت
 • تقویت و بارور کردن بنیه دانش در زمینه فعالیت این شرکت در صنعت راه و ساختمان

اهداف

 • استفاده از توانایی ها و پتانسیل دانشگاه برای رفع نیازهای فعالیت این شرکت در صنعت راه و ساختمان و دریافت خدمات مشاوره ای از دانشگاه
 • ایجاد زمینه های لازم جهت تولید و رشد علم و فناوری مورد نیاز کشور با کمک به انجام پژوهش های تقاضا محور، مشتری گرا و اثربخش در جامعه با در نظرگیری اهداف ملی
 • کمک به ارتقاء کمی و کیفی ارتباط مراکز اقتصادی و صنایع ساختمان با دانشگاه در سطوح ملی و استانی
 • ارتباط قانونمند با دانشگاهیان

راهبردها

 • ترویج و تسهیل ارتباط بین شرکت مبنا داتیس و شرکت های همکار با اساتید و دانشجویان
 • ایجاد مشوق‌هایی در جهت ترغیب دانشگاهیان به همکاری در راستای فعالیت های فنی و مهندسی، شرکت مبنا داتیس
 • استفاده از تواناییها و پتانسیل‌های دانشگاه در برطرف نمودن مشکلات فنی و مهندسی
 • حضور فعال در نمایشگاه های تحقیقاتی با هدف ارائه طرح های تحقیقاتی
 • برگزاری نشست­های مشترک بین اعضاء هیئت علمی و مدیران شرکت مبنا داتیس و شرکت های همکار در صنعت راه و ساختمان
 • برقراری ارتباط موثر با دانشگاه برای جذب پروژه­های مرتبط با فعالیت این شرکت در صنعت راه و ساختمان
 • ارتقای کارآموزی و کمک به اجرای قانون استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی و لایحه خرید دانش فنی
 • ایجاد تسهیلات در امر بهره­گیری این شرکت از امکانات دانشگاه و بالعکس

 

شما می توانید بنا به نوع درخواست خود هر یک از درگاه های زیر را انتخاب کنید تا به بخش مورد نظر خود هدایت شوید: